Inlägg

Granska varandras projekt

De allra viktigaste strategiska förändringarna drivs ofta i…

Personkonflikter i projektgranskningar

När man jobbar med projekt uppstår ofta personkonflikter. Det…

Vissa varningssignaler i projekt är så tydliga

När jag granskat enskilda projekt/program eller hela projektorganisationer…

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Riksrevisionen har i dagarna släppt en rapport med namnet Statliga…

Vill du sitta med i styrgruppen?

Annika, en senior och ständigt stressad chef säger till Bertil:…

Ska juristen eller PL granska avtalet?

Alla inser självklart vikten av att organisationens jurister…

Detaljkontroll eller förtroende?

De flesta chefer har svårt att delegera i början: man kan…

Varför LoU?

Det är väldigt lätt att se allvarliga problem och bortkastade…

Varför granskas projekt oftast först efteråt?

Projektet Vår nya produkt är snart avslutat. De avslutande…