SIDA.

Att jobba på Moment

Är du en ledare som vill utveckla både dig själv och oss?

Här ger vi dig en inblick i hur det är att jobba på Moment. Stämmer vår syn på livet som konsult överens med dina värderingar och förväntningar? Då har vi en bra grund för att diskutera en gemensam framtid.

Hemma på Moment

1. Hemma på Moment

Moment är ett värderingsstyrt företag. Det vi gör präglas av ett antal värderingar som vägleder oss både internt och ute på våra uppdrag. Våra värderingar är:
– Mod
– Passion
– Enkelhet

Läs mer om våra värderingar här.

Förutom värderingarna värnar vi om att du som konsult känner dig hemma på Moment. Vi tror att du gillar att lyckas i team, värdesätter att ha kollegor att inspireras av och själv inspirera. Du har en vilja att hjälpa dina kunder och du har ett öra och öga för att se behov hos kund som kan leda till nytta för kund och affärsmöjlighet för Moment – en win-win situation! Du är lite av en entreprenör och förstår vikten av att marknadsföra dig på olika arenor och bygga ditt eget varumärke tillsammans med Moments.

Personlig utveckling

2. Personlig utveckling

Som konsult på Moment har du en rad verktyg till ditt förfogande för att utveckla dig och dina kollegor, både som konsulter och momentare.

Vårt onboardingprogram ger dig en bra introduktion till vad du erbjuds på Moment och vad vi förväntar oss av dig. Introduktionen får du av en rad kollegor.

Den mest utvecklande insatsen är de utmanande uppdrag du genomför som momentare. Vi uppmuntrar och erbjuder utbildningar och certifieringar, coachning och mentorskap. Vi har en digital support som vi förpackat under namnet Team up.

Våra konsulter ägnar större delen av sin tid hos kund. Men en gång per månad samlas vi på vårt kontor på Wallingatan för @Moment, en hel- eller halvdag som ägnas åt att utveckla både dig som konsult och Moment som företag. Exempel på inslag under dessa tillfällen är Spotlight, Backlight och Krux, som ger dig möjlighet att lyfta dina utmaningar och problem för övriga momentare och vi skapar ett erfarenhetsutbyte som gagnar både dig, din kund och dina kollegor.

Två gånger per år åker vi iväg under en förlängd helg på en konferensresa. Här lär du snabbt känna dina kollegor. Självklart utvecklar vi också Moment och håller kompetensutveckling också.

Förutom att vi bjuder in externa talare till våra @Moment arrangerar vi egna seminarier, Moment Meetings, som ger kunskap och inspiration till både oss själva, kunder och andra i branschen.

3. Utvecklingsmöjligheter

Hos oss kan du utvecklas i två olika spår – som konsult ute hos kund och som partner/ägare på Moment.

Vi erbjuder våra kunder tre nivåer av konsulter:

Ledare. Du lyckas med dina uppdrag hos kunder med en välfungerande organisation för projekt- och förändringsledning.

Senior ledare. Du lyckas med dina uppdrag hos kunder även i omogna, konfliktfyllda eller politiskt svårnavigerade miljöer.

Senior ledare plus. Du kan luftlandsättas och ta i princip vilket uppdrag som helst oberoende av bransch och företagskultur. Utöver att lyckas med ditt uppdrag, vilket är en självklarhet, skapar du värde för kunden genom att föreslå och driva förbättringar i kundens hela organisation. För att lyckas med det ser du aktivt till att bli trusted advisor till företagsledningen.

Som momentare finns tre olika partner-/ägandenivåer. Dessa styrs av i vilken grad du utöver ditt uppdrag bidrar till Moments framgång:

Medarbetare. Du lägger din mesta tid på konsultuppdraget, självklart deltar du på @Moment och konferenser. Du bidrar med tips på sådant som kan utveckla våra kunder och Moment och du deltar i arbetsgrupper när det passar dig.

Partner. Du har tagit ansvar för ett område som du brinner för och som utvecklar Moment. Det kan vara inom marknadsföring, utveckling av affärskoncept eller genom att driva vår onboardning eller annat som utvecklar Moment. Det viktiga är att du känner området och att det passar med Moments riktning. Som partner är du en av Moments delägare.

Senior partner. Du har en lång erfarenhet av affärs- och konsultliv som du vill dra nytta av. Du är djupt engagerad i att utveckla Moment. Du kombinerar dina uppdrag med att också arbeta med försäljning och marknadsföring, du identifierar nya potentiella Momentare. Som ett svar på ditt stora engagemang erbjuds du bli en delägare i Moment på seniornivå.

Känner du igen dig?

4. Känner du igen dig?

Är du den ledare vi söker? Om du känner igen dig i följande påståenden är svaret ”Ja!” och du ska så klart kontakta oss. Finns det inslag du ännu inte hunnit checka av tar vi det under resans gång.

1. Du är en naturlig ledare som utstrålar ambitioner och energi.
2. Du har ett inneboende affärsmannaskap och entreprenörskap som gör att du vill utveckla både Moment och kunden.
3. Du är flexibel och självständig och gillar konsultlivet.
4. Du gillar att lyckas i team.
5. Du månar om din personliga utveckling.
6. Du vill ge och ta i dialoger med kollegor.
7. Du har ett inre driv att skapa din egen framtid utan att tappa fokus på dagens utmaningar.

Skicka din intresseanmälan!

Är du redo för nästa steg framåt i karriären klickar du på ”Ansök här” i rutan nedan. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta vår konsultchef Jonas Ekberg, 0733-574 571 eller jonas.ekberg@moment.se.