SIDA.

Om oss

Vi gör Sverige snabbare

Vi gör Sverige snabbare genom ett ledarskap präglat av mod, passion och enkelhet.

Vision

Vi gör Sverige snabbare.

Affärsidé

Vi frigör energi och ökar leveransförmågan hos våra kunder. Vårt signum är balansen mellan struktur och ledarskap.

Värderingar

Moment är ett värderingsstyrt företag. Det innebär att allt vi gör präglas av ett antal värderingar som vägleder oss, både internt och ute på våra uppdrag. Genom att anställa dokumenterat framgångsrika konsulter som delar våra värderingar säkerställer vi fortsatt framgång och utveckling av Momentandan. Genom vår AAA-rating visar vi att vi är en ansvarsfull samarbetspartner. Det är något vi inte skulle kunna åstadkomma enbart med strukturer och processer.

Mod

Mod är avgörande för alla ledare och grundläggande för en konsult som på allvar vill skapa värde för sin kund. På Moment är vi konsultande ledare som skapar snabba organisationer i förändring och mod är vår ryggrad.

Mod behövs i många sammanhang: Vi vågar ta oss an en svår utmaning och leda under osäkerhet och risk. Vi visar integritet och står både för våra ja och våra nej. Vi pratar med alla i organisationen oavsett deras roll. Vi vågar delegera och låta andra växa och frågar själva efter hjälp för att bli starkare tillsammans. Mod handlar också om att bry sig om sina kollegor – och när en Momentare ser någon som behandlas illa eller mår dåligt blundar vi inte.

Mod kan vara synligt och iögonfallande som när en av Moments projektledare satte upp sin styrgrupp på risklistan. Mod kan även visas i det tysta när man på morgonen bestämmer sig för att möta den omöjliga kollegan i ett samtal på tu man hand och försöka bygga förtroende och positiv energi tillsammans.

Passion

Alla vill jobba i passionerade grupper som strävar mot tydliga mål. Betydligt färre har modet att öppet ställa frågan om hur man skapar denna passion. På Moment pratar vi ofta om just det: hur vi inspirerar andra och tillsammans bygger grupper som trivs och presterar väl tillsammans. Det är inte en tillfällighet att vi under en granskning ofta först frågar hur ofta man skrattar i styrgruppen – snarare än vilka dokument som fyllts i korrekt inför nästa beslutspunkt.

Det är få problem som står kvar när en passionerad grupp tagit sig an dem. Förstår alla sin, gruppens och organisationens mål och vi har roligt tillsammans når vi riktigt långt!

Enkelhet

Alltför många förändringar och projekt drunknar i sina egna formalia, byråkrati och hierarkiska rapportering. Ibland kan till och med alla komplexa samband göra att man inte ser enkla brister som uppstått som att Kalle inte pratar med Stina, eller att vi inte har roligt tillsammans. Vi är övertygade om att en stark vilja att förenkla frigör energi och kreativitet. En av Momentarna ställer sig ibland i dörröppningen efter ett möte och tittar var och en i ögonen och frågar ”vet du vart du ska nu eller behöver vi ta en fika?” innan var och en släpps ut. Modigt, passionerat och väldigt enkelt!

FAKTA. Socialt engagemang

Moment är företagsgivare till Plan Internationals globala projekt ”Because I am a girl” som stödjer flickors rättigheter.

Läs även

– Om oss
Kontakta oss
Historik
Styrelse