Vill du sitta med i styrgruppen?

Annika, en senior och ständigt stressad chef säger till Bertil: “Du Bertil, jag känner verkligen att jag inte hinner med allt jag borde göra och undrar om inte du vill sitta med i styrgruppen för Den-nya-produkten i stället för mig?”

Bertil tvekar lite först. Han har ju aldrig suttit i en styrgrupp tidigare och har heller inte hunnit gå den styrgruppsutbildning som han vet infördes på företaget förra året. Men det är ju kul att Annika frågar, och förhoppningsvis är detta ett bra steg i Bertils karriär som linjechef. Bertil tackar ja och tänker att det ju kommer bli en utmaning, men att han väl lär sig under resans gång genom att “sitta med”.

En oskyldig fråga har ställts kan det tyckas – och den har följts av ett naturligt svar.

För några år sedan granskade jag ett projekt som många gånger om drog över fastslagen budget och ledningen för företaget ville veta varför. Det som överraskade mig var inte hur projektet drivits eller projektledarens agerande, utan just styrgruppens. Tre av styrgruppsledamöterna sa under granskningen att deras största utmaning hade varit att under det första halvåret förstå vad projektet hade för mål och syfte. Ändå hade de “suttit med” och tidigt beviljat en ansenlig summa pengar till projektet.

Det var många Bertil i den styrgruppen.

Och frågan är nog om det inte ytterst var Annikorna på företaget som var ansvariga för att budgetöverdraget blev så stort?