BLOGG.

Vad kännetecknar ett modernt bolag?

Insikter från Moment Advisory board: Vad som kännetecknar ett modernt bolag.

Vad är det som kännetecknar ett modernt bolag och vilka inslag hör inte hemma där? Moment Advisory board delar med sig av sina insikter.

Vi ska bli Sveriges modernaste bolag! För att lyckas har vi startat ett Advisory board där vi låter bland andra studenter ge oss insikter i hur det ska gå till. I tre olika inlägg redogör vi för de insikter som kom fram av gruppens första träff. Först ut:

Vad kännetecknar ett modernt bolag.

ikon värdering

Värderingsstyrt och lyhört mot anställda och omvärlden.

ikon flexibilitet

Flexibilitet gällande utveckling, innovation och arbetssätt.

ikon hållbarhet

Hållbart ur flera perspektiv: ekonomiskt, socialt, ekologiskt osv.

ikon riktning

Modernt ledarskap där chefer sätter riktning, inspirerar och möjliggör för medarbetarna.

ikon diversifierat

Diversifierat inom organisation och utmanar fördomar och förutfattade meningar.

ikon it

IT och teknologi är en central del.

ikon omodernt bolag

Avslutningsvis, vad kännetecknar ett omodernt bolag?
– Hierarkiskt
– Mentaliteten ”Chefen vet allt”
– Tankesättet ”Så har det alltid varit”
– Trögrörligt och byråkratiskt
– Långa detaljerade planer
– Ledare som inte anpassar sig efter olika individer
– Ingen ”frihet under ansvar” för medarbetarna
– Inte ta hand om sina anställda
– Kollektiv bestraffning
– Homogen ledningsgrupp och organisation