BLOGG.

10 post-Corona-spaningar

Insikter från Moment Advisory board

Hur kommer din arbetsplats att fungera när Corona-pandemin lagt sig? Hur förändras din organisation när ett nytt normalläge infunnit sig? Moment Advisory board bjuder på 10 post-Corona-spaningar.

Redan nu har många organisationer fått ställa om i olika stor omfattning för att fungera även under de prövande pandemitider vi lever i just nu. Men vilka förändringar kommer att prägla tillvaron även när vi når fram till ett nytt normalläge?

Moment Advisory board har spanat framåt och identifierat tio faktorer som moderna bolag behöver förhålla sig till.

1

Ökad flexibilitet i arbetsplats och arbetstider.

2

Självledarskap blir viktigare. Arbete är något man gör, inte en plats. Fokus på prestation snarare än plats och tider.

3

Kontoret får en annan funktion – mer fokus på samvaro och socialt umgänge.

4

Digitaliseringen ökar med onlinemöten och andra samarbetsverktyg.

5

Nytt typ av ledarskap med tydlighet, feedback, inspiration och förmågan att lösa konflikter på distans.

6

Ökad trygghet. Mindre attraktivt med egenföretagande.

7

Se över resurser: produktion och leverantörer närmare hemma.

8

Företag utvärderar resande för att minska kostnader och miljöpåverkan.

9

Digital marknadsföring snarare än fysisk.

10

Företagens livscykel – nya skapas, andra försvinner.

Vill du veta mer…

…om Moment Advisory board och dess insikter? Kontakta

Jenny Wikström
jenny.wikstrom@moment.se