VÅRT LAG.

Jenny Wikström

Konsult och senior partner

Jenny Wikström är en energifull projektledare som drivs av att genomföra förändringar, skapa kundnytta och utveckla team. Genom hennes nyfikenhet och engagemang har Jenny drivit nya, utmanande och komplexa uppdrag. Hon har även varit med och startat upp podcasten Moment Meetings som syftar till att inspirera och sprida kunskap.

Jenny har arbetat med olika projektformer från traditionella projekt enligt PPS till agil produktutveckling. Under en längre period fick hon förtroende att driva flertalet förändringar i olika roller på Arbetsförmedlingen. Exempelvis har hon lett implementeringen av en Masterdataplattform som var en av Arbetsförmedlingens grundstenar i den nya IT-arkitekturen. Hon har även drivit införande av produktstyrning och informationsstyrning. Parallellt fullföljde Jenny ett treårigt utvecklingsprogram hos ett större konsultbolag efter att ha valts ut bland tusentals sökande.

Jenny har en förmåga att se till helheten och göra tydliga prioriteringar mellan olika aktiviteter. Hon är en strukturerad, proaktiv och engagerad lagspelare som tycker det är viktigt att interagera och motivera både kollegor och kunder. Av sina kollegor beskrivs hon som målmedveten men samtidigt ödmjuk, kunnig och vetgirig

Om Jenny Wikström:

Podcast: Live design & Design thinking
Podcast: Snabbhet genom riktning
Podcast: Granskning
Podcast: Beslutsfattande
Podcast: Krishantering

Porträtt

Välkommen, Jenny Wikström!

Kontakta Jenny

0704-12 99 21
jenny.wikstrom@moment.se