Inlägg

vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Se och hantera helheten

Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom investeringsområden för att uppnå uppsatta mål.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Genomföra agil transformation agilt

Det låter logiskt att göra den agila tranformationen agilt. Men hur? Anders Eklund och Jesper Orrhult introducerar dig till de viktigaste inslagen för att lyckas.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Komplexitet

Hur hanterar vi komplexitet i samband med en agil transformation? Anders Eklund och Jesper Orrhult djupdyker i ämnet.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Förändringsarbete

Del sex i serien om agil transformation handlar om förändringsarbete. Anders Eklund och Jesper Orrhult bjuder på nya klokheter.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att göra agilt eller att vara agil

En av de största fallgroparna vid en agil transformation är att man gör agilt men glömmer att vara agil. Metoder, processer, verktyg och teknik räcker inte om mindset och kultur saknas.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att sätta upp mål

Anders Eklund och Jesper Orrhult tar upp exempel på gemensamma och mätbara mål för att lyckas med en agil transformation.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Gap i organisationer

Tredje delen i serien om agil transformation handlar om gap i organisationer. Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom olika sorters gap och hur man täpper till dessa.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - förutsättningar och startläge

I den andra delen av serien Agil transformation pratar Anders Eklund och Jesper Orrhult om förutsättningar och startläge.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - utmaningar och problem

Våra seminarier Moment meetings har blivit vodcast! Först ut en serie om agil transformation.