BLOGG.

Agil transformation – Genomföra agil transformation agilt

Agil transformation: Att göra agilt eller att vara agil

Det låter logiskt att genomföra den agila tranformationen agilt. Men hur? Anders Eklund och Jesper Orrhult introducerar dig till de viktigaste inslagen för att lyckas.