BLOGG.

Vodcast: Agil transformation – förutsättningar och startläge

Agil transformation: Förutsättningar och startläge

I den andra delen av serien Agil transformation pratar Anders Eklund och Jesper Orrhult om förutsättningar och startläge.

För att lyckas i sin transformation är det viktigt att se över arv och historia. Finns det en stark tradition av hierarkisk linjekultur som styr hur vi fattar beslut? Hur ser det organisatoriska arvet ut?

Anders och Jesper berör bland annat vikten av att sätta upp gemensamma kundfokuserade mål och inte jobba i silos med egna mål.