BLOGG.

Agil transformation – Att sätta upp mål

Agil transformation: Att sätta upp mål

I det fjärde avsnittet om agil transformation tar Anders Eklund och Jesper Orrhult upp exempel på gemensamma och mätbara mål för att lyckas med en agil transformation.

Vikten av gemensamma och mätbara mål har berörts i tidigare avsnitt, här ger Anders och Jesper tre exempel på hur sådana mål kan definieras.