BLOGG.

Vodcast: Agil transformation – Att göra agilt eller att vara agil

Agil transformation: Att göra agilt eller att vara agil

En av de största fallgroparna vid en agil transformation är att man gör agilt men glömmer att vara agil. Metoder, processer, verktyg och teknik räcker inte om mindset och kultur saknas.

I det femte avsnittet om agil transformation lyfter Anders Eklund och Jesper Orrhult vikten av att inte bara göra agilt utan även vara agil.