BLOGG.

9 insikter om framtidens kompetensutveckling

Kompetensutveckling i moderna bolag

Vad består framtidens kompetensutveckling av, hur går det till och vem ser till att det händer? Moments Advisory board delar med sig av 9 insikter om hur ett modernt bolag tar hand om morgondagens medarbetare.

Vi ska bli Sveriges modernaste bolag! För att lyckas har vi startat ett Advisory board där vi låter bland andra studenter ge oss insikter i hur det ska gå till.

Den fjärde portionen insikter handlar om kompetensutveckling, som är en självklarhet för ett företag i framkant. Men vad består den av, hur går det till och vem har ansvaret?

Här är tio steg värda att ta till sig för att åstadkomma morgondagens kompetensutveckling.


VAD

1

Lärande på jobbet
– utvecklande arbetsuppgifter

2

Feedback
– grunden till ständig utveckling

3

Utbildningar
– rätt utbildning till rätt individ

4

Kunskapsdelning
– lära av varandra

5

Mentorskap
– både vara adept och mentor


HUR

6

Kontinuerligt
– skapa utrymme för ständigt lärande

7

Individanpassat
– one size doesn’t fit all

8

Valfrihet
– möjlighet att påverka sin kompetensutveckling


VEM

9

Det nya moderna
– individen ansvarar för sin kompetensutveckling och arbetsgivaren är en resurs