BLOGG.

Framtidens arbetsplats

Insikter från Moment Advisory board

Den tredje spaningen från Moment Advisory board handlar om de viktigaste behoven för att uppfylla framtidens fysiska arbetsplats.

Insikterna som Advisory board landade i kring framtidens arbetsplats är:

– Skalbarhet och hög flexibilitet
– Rum med kvalitativ teknologisk utrustning
– Kunna skifta mellan miljöer för arbetsro (teams-möten), teamarbete (workshop) och socialt umgänge (lounge)
– Stöd till hemmakontoret; företaget bidrar med skrivbord, stolar, teknisk utrustning etc. Det finns ett behov till en viss standard på hemmakontoret

Här sammanställer vi dessa i både videoformat och en infografik.

Vill du veta mer…

…om Moment Advisory board och dess insikter? Kontakta

Jenny Wikström
jenny.wikstrom@moment.se