VÅRT LAG.

Magnus Björkdahl

Konsult och senior partner

Magnus Björkdahl är en av Moments tyngsta ledare och särskilt stark när det gäller att skapa förändring med oklara förutsättningar där stakeholder management, förändringsledning och kommunikation är viktigast.

Magnus har stor vana av att gå in i komplexa kritiska projekt. Ett flertal av uppdragen har varit mycket strategiska för kunderna, där deras anseende har varit direkt kopplade till ett lyckat resultat. Exempel på uppdrag har varit:
– Leda program för förbättringar av säkerhetskulturen i kärnkraftsbranschen.
– Leda sammanslagningar vid fusionering mellan organisationer inom bland annat Svenskt Näringsliv och mellan Luftfartsverket och Sjöfartsverkets servicefunktioner.
– Krishantera, etablera och leda ny projektorganisation på Strålsäkerhetsmyndigheten, för arbetet med granskningen av SKB:s ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle.
– Leda ICA Sveriges GDPR-arbete från förstudie till implementation, där ICA tog en branschledande position inom integritet och dataskydd.

Av Magnus Björkdahl

Uthållig krishantering
Snabbrörlig organisation – sluta fråga om lov, börja agera!

Om Magnus

Stort intresse för inspirerande AI-seminarium
Vinnande team – fullsatt avslutning på årets Moment meetings
Kaffekoppen – årets första seminarium väckte engagemang
Seminarium 18/10 2018: GDPR – vad händer nu?

Kontakta Magnus

070-255 22 23
magnus.bjorkdahl@moment.se