• Magnus Björkdahl

Magnus Björkdahl

Konsult och senior partner
070-255 22 23
magnus.bjorkdahl@moment.se

Magnus Björkdahl är en av Moments tyngsta ledare och särskilt stark när det gäller att skapa förändring med oklara förutsättningar där stakeholder management, förändringsledning och kommunikation är viktigast.

Magnus har stor vana av att gå in i komplexa kritiska projekt. Ett flertal av uppdragen har varit mycket strategiska för kunderna, där deras anseende har varit direkt kopplade till ett lyckat resultat. Exempel på uppdrag har varit:

– Leda program för förbättringar av ledarskap- och säkerhetskulturen inom en högriskbransch.

– Leda sammanslagningar vid fusionering mellan organisationer inom bland annat Svenskt Näringsliv sfären och mellan Myndigheter.

– Leda ICA Sveriges GDPR-arbete från förstudie till implementation, där ICA tog en branschledande position inom integritet och dataskydd.

– Leda implementation av ny e-handelslösning hos en av Sveriges ledande dagligvaruhandlare.

Mer om Magnus