Snabbrörlig organisation – sluta fråga om lov, börja agera!

Vad krävs för att vi med hjälp av en snabbrörlig organisation ska frigöra energi mot våra mål istället för att fastna i ett behov av detaljstyrning?

För fem till tio år sedan skulle alla definiera sina kärnvärden, oftast utan någon större förståelse för vad man på riktigt skulle ha dem till. Stora program startades och drevs ofta av ambitiösa HR-chefer, som kunde bocka av detta på sin professionella bucket list (förlåt). Värdeord togs fram men kom sällan längre än till årsredovisningens blanka papper.

Fast i processer

Den agila transformationen skulle ge oss snabbrörliga organisationer, men det arbetet har mer och mer övergått till ett grannlaga metodarbete som innebär att vi riskerar att grovt missa målet. Det skapas så många standardiserade processer att medarbetare funderar på om de gör rätt enligt metod istället för vilka syften och mål de jobbar emot.

För att uppnå en varaktig snabbhet behöver vi fokusera på vad som ska uppnås istället för att hämmas av vad som är rätt och fel. Det är dags att sluta fråga om lov och istället känna att vi har mandat att agera.

Snabbrörlig organisation med driv och initiativkraft

Genom att vara tydliga med vad vi står för, vilka värden som är viktiga och genom att skapa förståelse och medvetenhet om detta i organisationen, kan värderingar bli ett styrmedel som skapar driv och initiativkraft. När vi startar ett arbete, projekt eller initiativ behöver vi samlas för att definiera vilka värden och principer som är viktiga för att uppnå våra mål och hur dessa principer ska omsättas i värdeskapande beteenden.

När vi delar gemensam målbild, är överens om värderingar och beteenden som tar oss dit, då har vi förutsättningar för ett självständigt agerande som leder till en snabbhetsdynamik i våra organisationer.

#Mod #Passion #Enkelhet

Text: Magnus Björkdahl