BLOGG.

Optimering av lager för KG Knutsson

Case: Supply Chain Management 2.0 KG Knutsson - optimering av lager

Nöjdare kunder, minskade kostnader och ökad försäljning var målet när Moment hjälpte KG Knutsson att med Supply Chain Management 2.0 korta ned leveranstiderna på sina produkter.