TJÄNSTER.

Kundcentrerad utveckling

Kundcentrerad utveckling ger tillväxt för företaget och värde för kunden

Kundcentrerad utveckling handlar om att tillsammans med sina kunder och utifrån deras behov ta fram nya produkter och tjänster som både skapar tillväxt för företaget och genererar stort värde för kunden. Moment tar ett helhetsgrepp och ser till att ditt utvecklingsinitiativ tar sig fram hela vägen till kund.

Att utveckla nya tjänster med ett stort inslag av kundcentrering är både enkelt och väldigt komplicerat.

Enkelt därför att kunderna ofta gärna delar med sig av sina bakomliggande behov. De ger sin syn på hur en enkel tjänst ska vara uppbyggd samt vilket värde de förväntar sig att tjänsten ska skapa. Det brukar inte heller vara svårt att ta reda på hur den verkliga kundupplevelsen ser ut (studier visar att företag genomgående överskattar den kundupplevelse de genererar).

Komplicerat därför att ovanstående kräver specialistkompetens. De lägger en stor del av kostnaden tidigt i projektet samt nästan alltid leder fram till behov av förändringar som kan vara svåra att ta till sig och genomföra.

Moment  + partner = kundcentrerad utveckling

Tillsammans med er som kund och våra partners tar vi fram affärskonceptet för tjänsten kundcentrerad utveckling. Vi verifierar idén med kund, definierar omfattning, sätter ihop teamet, gör servicedesignen, hanterar teknisk skuld och arkitektur, säkerställer förankring samt lanserar och skalar upp tjänsten.

Moment har en lång erfarenhet av att leda komplicerade projekt i utmanande miljöer. Vi tar ansvar för hela resan från initiativ till implementerad tjänst och införandet av nya arbetssätt. Våra partners har lika lång erfarenhet inom kundcentrering, servicedesign, insiktsarbete, produktutveckling, IT-arkitektur, gränssnittsdesign samt front end och back end med mera.

Det finns många kundinsikter, kundresor, strategiska inriktningar och kundcentrerade målbilder som ligger och dammar i de digitala byrålådorna. Med Moment får ni en partner som får saker att hända.

Vi föreslår inte förändringen – vi genomför den!

kundcentrerad utveckling

Kontakta

Zoran Stojcevski
0733-574 578
zoran.stojcevski@moment.se

Intresserad?