TJÄNSTER.

Supply chain

Snabb, smidig och enkel lösning på din supply chain

Har ni utmaningar med er e-handel eller logistik (supply chain)? Våra experter hjälper dig till en snabb, smidig och enkel lösning.

Hela detaljhandelsbranschen är just nu under stor press: E-handeln har exploderat och hundratals detaljhandlare stänger sina lokaler. Konsumentens behov, beteende och krav förändras snabbt och försörjningskedjan för Sveriges detaljhandel måste parera.

Men hur? Vad ska detaljhandeln göra för att inte tappa servicenivåerna mot konsumenten, som inte vill oroa sig för tomma kylskåp och skafferier? Hur kan kostnaderna hållas ned i hela värdekedjan så att företagen ekonomisk klarar av krisen och därmed säkerställer 100.000-tals jobb?

Moments konsulter har en stor erfarenhet och expertis inom branscherna e-handel och fysisk detaljhandel. Vi brinner för frågor som flödes- och lageroptimering, transport management, prognos (S&OP), kampanjstyrning och produktionsplanering och våra experter finns tillgänglig med kort varsel för olika uppdrag.

Vad kan Moment göra här och nu som ger effekt? Här ett exempel:

Steg 1. En snabb analys som ger er översyn av företagets kompletta försörjningskedja för att hitta dom största förbättringspotentialerna och flaskhalsarna.

Steg 2. Tillsammans med kunden gör vi en (om-)prioritering av de olika identifierade förbättringsåtgärderna baserad på parametrarna ”affärspåverkan” och ”sannolikhet för snabbt framgång”.

Steg 3. Vi genomför de högst prioriterade förbättringsåtgärderna i olika snabba små insatser.

FAKTA. Så hjälper vi dig inom supply chain

– Effektivisering av material- och/eller informationsflöden, t ex för att uppnå bättre leveransservice till lägre totalkostnad.
– Effektivisering av patientflöden, t ex för att korta vårdköer.
– Lagerstyrning, t ex för att minska kostnaden för bundet kapital.
– Lagerhantering, t ex förbättring av godsmottagning, plockning, frekvensläggning, layout, etc.
– Transporter, t ex frågeställningar runt hållbarhet, val av transportslag, last-mile-lösningar.
– Informationshantering, t ex orderhantering, avvikelsehantering etc.
– Dimensionering av logistikarbetet samt dess resurser.
– Distributionsstrategi/-struktur, t ex lokalisering av lager.
– Materialförsörjningsstrategi/-struktur, t ex analys av VMI-lösningar.
– Logistik i egen regi eller outsourcing
– Inköpsprocesser/inköpsstrategier, det vill säga hur dessa kan utvecklas och förbättras.
– Vilka logistiska nyckeltal bör ett företag/organisation arbeta med?

Våra experter inom Supply chain

Hanna Jonsson

Hanna Jonasson, Moment

En driven och tydlig ledare som gör skillnad genom sin genuina och positiva närvaro. Hanna har jobbat inom logistikområdet i nästan 20 år. Hon har erfarenheter av allt från planering till upphandling och framgångsrik implementering av ny infrastruktur. Hon har arbetat praktiskt med stora operativa förändringar i gränsöverskridande organisationer och komplexa miljöer.
Hanna på LinkedIn
Hanna på moment.se

Mats Edberg

Mats Edberg, Moment

En erfaren projekt- och förändringsledare samt interimschef inom Supply chain. Mats har erfarenhet från såväl att leda logistikverksamheter som komplexa projekt och studier. Han har en fantastisk fingertoppskänsla när det kommer till att hantera kollegor och är bra på att både bygga och motivera högpresterande team som får mycket gjort på kort tid.
Mats på LinkedIn
Mats på moment.se

Göran Westblom

Göran Westblom, Moment

En erfaren ledare med bakgrund både som projektledare och CIO i organisationer som gjort stora förändringsresor. Göran jobbar just nu med att hjälpa en kund att handla upp och införa ett system för Supply Chain Management där målet är att minska lagervärde, minska inkurans och öka servicegraden. Göran brinner för att leda i förändring där osäkerheten inledningsvis är stor men där teamet tillsammans bryter ner uppgiften i mindre delar och steg för steg levererar värde till kund. Kundupplevelse och leverans till slutkund ligger alltid högt upp på priolistan i Görans projekt.
Göran på LinkedIn
Göran på moment.se

Intresserad?