BLOGG.

Effektivare leveranser från Grönsakshallen

Case: effektivare leveranser från Grönsakshallen med MobiOnes produkter

Digitaliseringen i Stockholm av Grönsakshallens leveranser var genomförd sedan tidigare. Nu var det dags för fyra nya orter: handdator för lastning och utkörning, verktyg för transportplanering och effektivare flöden. I början fanns en farhåga för att de nya orterna ju inte är precis som Stockholm. Hur skulle utrullningen gå? Men snabbt infann sig i stället en känsla av enklare, snabbare och så klart – uppkopplat!