Magnus Björkdahl om krishantering

Uthållig krishantering

Uthållighet, mandat, ledarskap och en gemensam situationsförståelse är viktiga egenskaper i krishantering.
Magnus Björkdahl om krishantering

“Utan resurser blir projektet försenat”

När jag granskar projekt ser jag ibland risklistor som innehåller…
Magnus Björkdahl om krishantering

Använder ni en statisk aktivitetslista?

Använder ni en statisk aktivitetslista i projektet? Dvs brukar…