Nina är en inspirerande ledare med fokus på leverans och människor.

Ur helikopterperspektivet läser hon snabbt situationer och identifierar flaskhalsar, problem och framgångsfaktorer. Nina strävar alltid efter den bästa lösningen och navigerar och leder enkelt genom hela organisationen, från högsta ledningen ner till leveransteamen.

Med lång erfarenhet från att vara linjechef och projektledare inom medicinteknik, tillverkning och detaljhandel har Nina utvecklat stark kompetens inom förändringsledning, kommunikation, Lean strategier och ständiga förbättringar.

Ninas ledstjärna är struktur med tydliga mål och ansvarsområden. Människor uppskattar hennes förmåga att vara resultatorienterad och ihärdig och samtidigt omtänksam, coachande och stödjande när hon leder sitt team mot tuffa mål.

Supply Chain är ett område som Nina brinner extra för då hon anser att en väl funderande leveranskedja är avgörande för ett företags framgång. Med nuvarande världsläge där efterfrågemönster och försörjningsförmågor snabbt växlar, gäller det att vara lyhörd och kreativ för att snabbt hitta nya lösningar – vilket Nina trivs med.