• Mats Edberg

Mats Edberg

Mats är en serviceorienterad, driven projekt- och förändringsledare med god förståelse för affärsprocesser, system och ekonomiska samband. Projekt inom Logistik och Supply Chain är Mats favoritområden, gärna där IT-system också är inblandade.

Han har en strategisk förmåga och samtidigt god erfarenhet av att operativt leda förändrings-, effektiviserings- och uppstartsprojekt.

Van att leda och få stora komplexa projekt som råkat i problem på fötter igen. Förstudier, business case samt att bygga och motivera högpresterande team är vardagsmat för Mats.

Med sin stora spännvidd fungerar Mats som projektledare i såväl styrelserummet som på lagergolvet. I projekt med höga krav och tidspress är där han trivs bäst.

Mats är lätt att samarbeta med tack vare sin höga kompetens och sitt ödmjuka, trevliga sätt.