BLOGG.

Rättegång eller problemlösning?

Lägg krutet på att finna möjligheterna

Vi är duktiga på att utse syndabockar när det inte blev som man tänkt. Tänk att i stället använda den energin till problemlösning.

AstraZeneca får mycket stryk för sin vaccinhantering, Folkhälsomyndigheten är allmänt villebråd att slå på, regeringen har gjort allt fel. Vi är duktiga på att utse syndabockar när det inte blev som man tänkt.

Men tror vi att AstraZeneca har viljan att producera för lite och utsätta oss för risker? Tror vi att FHM hittar på usla rekommendationer? Tror vi att regeringen vill oss ont?

Jag var en gång inblandad i en avtalstvist där definitionen på en relation mellan två parter utgjordes av elva olika avtal. I rätten ställde ordföranden frågan ”Vilken intention hade ni med ett avtal?”. Hans fråga överskuggade alla elva avtal. I stället för att slå på historien frågade vi oss vilket syfte vi hade ursprungligen.

Använd energin till problemlösning

Tänk att använda all den energi som i dag är negativ till att blicka framåt och lösa problem. Vi behöver förstå att komplexa processer förändras och att vi måste vara beredd på kursändringar.

Ett projekt som lever i en agil miljö har förutsättningar att klara alla kursändringar eftersom de inte uppfattas som hot utan som verklighet.

Dra gärna lärdom av historien men lägg inte all kraft på att slå ned på den. Det leder ingenstans. Lägg krutet på att finna möjligheterna att komma till rätt mål. Det blir bättre och inte minst roligare så.

Text: Tommy Källman

Tommy Källman

Tommy Källman

Inspirerande ledare med stor erfarenhet av förändrings- och projektledning inom kommunal och privat sektor. Läs mer