Vad är ett lyckat projekt? En överblick och sensmoral

Det finns många aspiranter på att sätta på sig guldhatten, slå sig för bröstet och säga, vi lyckades! Alla vill äga success stories men frågan är vad är egentligen ett lyckat projekt?

Definitionen är lika många som antal intressenter i ett projekt. Vi talar om användare, leverantörer, projektägare, projektledare, projektdeltagare, resursägare, ledning, aktieägare.

Ser definitionen på ett lyckat projekt lika ut för alla dem? Låt oss försöka se några scenarion på vad som skulle kunna vara definitionen på ett lyckat projekt:

  • Projektet drevs tydligt med bra kommunikation, excellent planering och en uppföljning som gjorde styrgruppen gråtfärdig av lycka
  • Projektet levererade exakt vad användarna ville ha med full insikt i att det krävdes många ändringar i de ursprungliga förutsättningarna.
  • Projekt understeg budget och frigjorde därmed medel till andra projekt att kunna få mervärde. Ekonomichefen klappar nöjt projektledaren på axeln och säger -fortsätt så!
  • Projekt drevs med full demokrati som rättesnöre. Inga beslut togs utan att full enighet bland projektmedlemmarna. Efter leveransen kunde ingen säga att jag inte fick min röst hörd
  • Projektet levererade exakt funktionalitet enligt ursprunglig specifikation. Projektledaren kunde bocka av sign-off på samtliga punkter
  • Projektet drevs med samtliga externa leverantörer nöjda då de fick full insyn i projektet och fick gehör för sina synpunkter
  • Projektet levererade enligt tidplanen med ingen försening

Vad säger dessa scenarion?

Definitionen på ett lyckat projekt beror på från vilken vinkel det synas.

Är målet att konsolidera och effektivisera kommer ekonomin alltid vara en styrande del. Är målet att utveckla en produkt kommer kvalitet och tid vara primärt. Vem bestämmer vad som är viktigast?

De affärsmässiga besluten tas av bolagets ledningar eller av dessa delegerade funktioner. Där tas beslutet om vad som är viktigt. En projektägare utses som har ansvaret att vara domare och bedöma om  bollen gick i mål eller inte.

Sensmoral – Bestäm innan projektet startar vad definitionen på ett lyckat projekt är. Basunera ut det så alla intressenter hör och förstår. Inled varje styrgruppsmöte med att gå igenom mantrat igen och igen och fråga: Driver vi projektet enligt det vi har definierat som ett lyckat projekt?

Tommy Källman
Senior project manager på Moment