I april arrangeras Internet-of-things-eventet Smart Society på Quality Hotel Friends i Solna. En av föreläsarna är Moments Tommy Källman, som i sitt uppdrag skapar ett smartare samhälle i Södertälje.

– Jag kommer att prata om min uppdragsgivare Telge Näts roll som infrastrukturägare och samhällsnyttan med att kommunen som ägare samarbetar med flera aktörer.

Södertälje kommun arbetar aktivt med att ligga i framkant kring Internet of things (IoT) och tillhör landets topp-fem-kommuner.

– I Södertälje har man beslutat att etablera en infrastruktur som möjliggör IoT i form av LoraWan, en lågpresterande teknik där sensorer skapar stor nytta med hjälp av väldigt lite data. Det är en tillgänglig teknik som även används av kommersiella företag och på så sätt bygger samman samhällsnyttiga och kommersiella intressen.

Smartare betongsuggor

Tommy drar en parallell till Steve Jobs på Apple, som skapade en plattform användare inte visste att de behövde.

– Vad IoT i detta sammanhang till stor del handlar om är sensorstyrning. Det finns idag 10-12 miljarder prylar som är uppkopplade. Om två år beräknas det finnas 50 miljarder. Dessa uppkopplade prylar kan skapa smartare hem, smartare företag och även smartare städer.

Det är nära kopplat till artificiell intelligens, AI, eftersom beslut fattas av en algoritm.

– Idag mäter vi trafik över exempelvis gångbroar och styr trafiken bort från skolor och så vidare. Vi kan hålla koll på hur många lediga parkeringsplatser det finns. Vi har kopplat upp soptunnor så att vi kan mäta fyllnadsgraden och tömma de som faktiskt är fulla. Vi har kopplat upp betongsuggor så att vi märker när dessa flyttas – en indikation på att någon försöker dumpa sopor i naturen, vilket varit ett stort problem i Södertälje.

Relevant data som skapar grunden till AI

– Med dessa åtgärder skapar vi en mängd information som samlas i ”open data” och utgör grunden för att koppla på artificiell intelligens. Vi börjar nedifrån och bygger upp relevant data istället för påhittade slutsatser.

– Vi skulle kunna fuktsäkra vartenda kök i stan så att man kan ingripa mot fuktskador i tid. Den här typen av sensorer efterfrågas inom fler områden, exempelvis äldreomsorgen. Och kopplingen sker i enlighet med den personliga integriteten.

Beteendeförändring största utmaningen för ett smart samhälle

Södertälje ligger i framkant men det betyder inte en tillvaro fri från utmaningar i bygget av ett smartare samhälle.

– Den största utmaningen är beteendeförändringen – att våga luta sig mot intelligent styrning utan att själv vara övervakare. Där har vi en tröskel som även finns inom andra områden, exempelvis inom vården.

Seminariet kring ett smartare samhälle, Smart Society, äger rum 23-24 april. Läs mer om eventet här.

 

Läs även:

Tommy Källman på LinkedIn

Moments förändringsledare
Moment som din AI-partner