BLOGG.

KGK:s digitalisering tog ny fart

Case: Förstudie om digitalisering

När kunderna i större utsträckning ställer krav på digitala kanaler behöver det kundfokuserade bolaget KG Knutsson AB tydligare möta omgivningens behov av digitalisering. Moments förstudie gav direkta förslag på kort- och långsiktiga åtgärder som tar KGK närmare sin kund. Flera av dessa kunde omsättas redan innan studien var helt klar.

Utmaning

KGK behövde svar på var företaget står idag och vilka steg man bör ta för att möta en snabbrörlig marknad och vara där kunderna finns.

KGK har en analog verksamhet som i allt större omfattning flyttats till digitala plattformar. Digitalisering i sig är ett stort och komplext område och med en ökad e-handeln har behovet av en översyn ökat.

Lösning

Moment genomförde en förstudie som noga genomlyste hela kundresan och alla affärsprocesser. Detta gav en holistisk och långsiktig inriktning på lösningarna som togs fram.

Identifierade åtgärder prioriterades löpande för att urskilja konkreta värdeskapande åtgärder som kräver liten insats eller resursåtgång.

Moment jobbade nära och aktivt med ledningen, inte minst med den engagerade VD:n Johan Regefalk, för att bygga förståelse och på så sätt lägga grunden för KGK:s framtida digitala affär.

Resultat

En stor mängd prioriterade förbättringsåtgärder levererades. Flera av dessa började implementeras innan förstudien var klar – nyttor som togs emot av både svenska KGK och det finska systerbolaget KAHA OY.

Både företagsledare och ägare hade efter förstudien en tydlig bild över komplexiteten och det nödvändiga arbetet som låg framför KGK.

Ansvarsområden hos KGK anpassades redan innan förstudien var klar för att rusta inför den nya digitala affären.