Kostnadsmedvetenhet som styrgruppskompetens

”Den personen ligger utanför kostnadsramen. Vi tar in någon…

Fantastisk presentation på Projektnäring idag!

Just hemkommen till kontoret känner jag mig full av energi efter…