Trender inom projektledning 2018

Vilka trender inom projektledning ska du hålla koll på under 2018? Vi har sammanställt nio olika listningar och kanske är det någon som du fastnar för.

Det finns många trender att hålla koll på, om man ska tro alla som siar om framtidens projektledning. Men det finns också trender som återkommer i fler av listningarna, lite av trendernas trender. En sådan är blandade metodiker.

Här bjuder vi på nio trendlistningar inklusive de ämnen varje källa valt ut för att du lättare ska kunna välja en lista som intresserar dig.

Årets trender inom projektledning

The 5 biggest project management trends shaping 2018

1. Meet “business agile”
2. DevOps will be considered a part of agile
3. The culture war arrives
4. The internet of things and artificial intelligence combine into a powerhouse of actionable information
5. Millennial project managers will make their debut
Läs mer på capterra.com

Top 12 PM trends for 2018

1. Artificial intelligence
2. Wearable technology
3. Hybrid methodology
4. Emotional intelligence
5. Project management office
6. Kanban boards
7. Analytics
8. Cybersecurity
9. Women in PM
10. Autonomous vehicles
11. Remote teams
12. More work!
Läs mer på projectmanager.com

The evolution of project management – trends for 2018

1. Organizations evaluating PPM vs earned value management
2. The blending of project management methodologies
3. Utilizing artificial intelligence to streamline processes
4. Integrating change management and project management
5. Using wearables in the workplace
6. More emphasis on skills, less on certifications
7. Developing emotional intelligence (EQ) capabilities
8. Embrace the future of project management
Läs mer på accept360.com

Project Management trends: 2018 topics to watch

1. Blending agile and waterfall
2. The impact of emotional intelligence on careers
3. Resource management takes a seat at the table
4. Digital project management comes of age
5. The rise of peer support
Läs mer på liquidplanner.com, https://www.liquidplanner.com/blog/project-management-trends-2018-topics-watch/
Predicting the project management trends of 2018
1. Smarter visualization
2. More data driven decisions
3. Wider scope collaboration done seamlessly
4. Take your results with you
Läs mer på geniusproject.com

10 important trends in project management 2018

1. Which trend will be important in resource management in 2018?
2. What will have a significant impact on portfolio planning in the coming year?
3. How is the status of the project management offices going to evolve?
4. Up to now, resource management has been a sort of by-product of project management. Will this notion change?
5. What is your verdict on the topic project management in the cloud versus internal solutions?
6. What are the inhibition thresholds for cloud solutions in project management?
7. Agile, hybrid, classic – the ideal way for companies to control projects is subject of controversial discussion. Will this change in 2018?
8. What do project managers currently underestimate the most?
9. Project work is a working model of the future. Do we need more specialists or more all-rounders for the project organization?
10. Will German companies bet on project work in 2018 more than they have done to date?
Läs mer på theprojectgroup.com

Project management trends to watch for in 2018

1. More importance on emotional skills
2. Blended methodologies
3. Increased use of project management offices (PMOs)
4. More jobs will be created
5. Project managers will be in demand
6. Collaboration for project success
7. Establish key performance indicators (KIPs) to drive success
Läs mer på sinnaps.com

5 project portfolio management trends in 2018

1. Better data visualization
2. Integration with other tools
3. Resource management
4. What-if scenario simulations
5. Hybrid methodologies
Läs mer på nqicorp.com

5 collaboration trends you will see in project management during 2018

1. The power of teams will become even more prevalent
2. Video communication becomes a more feasible medium
3. Informal communication is on the rise
4. Teams continue to embrace technology
5. Working remotely wasn´t a fad
Läs mer på brightwork.com