• Anna Dahlström

Anna Dahlström

Anna Dahlström är en erfaren projektledare med riktigt hög energinivå. Pålitlighet och ett aldrig svikande driv gör att Anna levererar. Genom att kombinera en social och utåtriktad personlighet med stort engagemang, utmärkt struktur och ett inkluderande ledarskap har Anna framgångsrikt genomfört många olika typer av projekt. Hennes positivism, effektiva kommunikation och fokus på väl fungerande team gör att hon snabbt når resultat.

Med en rejäl bakgrund i stora försvarsmaterielprojekt och en kort period av energieffektivisering i fastigheter landade Anna i området e-hälsa, utveckling av nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård. En riktig favorit. Dryga tio år har det blivit så här långt, och en hel mängd olika slags projekt. Flera har handlat om användarcentrerad, agil utveckling av IT-tjänster, och absolut roligast har de varit som också har innehållit ett ordentligt verksamhetsinförande.

Anna har även ett stort intresse av projektledning som kunskapsområde och har jobbat med utveckling av projektmodeller och arbetssätt, stöttat i projektplanering och fungerat som coach åt mindre erfarna projektledare.