Tre ord och två bilder – räcker det för ert företag?

Om du frågar mig om ett företag behöver en vision så svarar jag utan tvekan ”Ja, absolut!”. Det behövs en kompasskurs, det behövs en rimlig landningspunkt som kittlar och jag tror att en vision även bidrar till att skapa en stabil grund hos ett företag. Däremot, när man kommer till nivån under är det inte lika enkelt, inte för mig i alla fall. Hur förmedlar man vilka man är, och vad och hur man gör för att avancera mot visionen?

Hur många har varit på konferens för att jobba fram de tre ord (och enbart tre!) och de två magiskt enkla bilder som kristallklart ska förmedla vilka man är och vad man har för strävan? Och dessutom till alla kunder, partners, medarbetare och alla som man hoppas ska skicka in en jobbansökan. Tack, händer ner.

Jag har precis kommit hem från en – fantastisk, vill jag redan här tillägga – konferens där vi la en stor del av tiden på att jobba med vår vision, som är att göra Sverige snabbare. Jo, visst, vi önskar också att det vore så enkelt som att tre ord kan säga allt, och att två bilder räcker för att förmedla ett ofta ganska innehållsrikt budskap, till alla. Möjligtvis är det några företag som har lyckats, och då vill jag gratulera. För mig personligen har det blivit klart att den här typen av kommunikation faktiskt inte skiljer sig ett dugg jämfört med all annan. Varför ska man inte målgruppsanpassa här?

Tre ord för alla?

Om man försöker träffa alla kunder, alla partners, alla medarbetare och potentiella nya sådana med ett budskap som är så komprimerat och förpackat att det ryms på en ärta så tror jag inte att man kommer att lyckas. Det är människor som är avsändare och det är människor som är mottagare. Det finns med andra ord alla smaker. Om vi utgår från att företagets kompassnål står still, arenan är tydlig och en och samma andemening finns hos alla medarbetare, varför inte då lämna det spelutrymme som gör att alla – både avsändare och mottagare – verkligen kan känna relevans och köpa in på budskapet? Det enda som räknas är ju faktiskt att budskapet går fram. Oavsett vilken färg det är på kuvertet.

Kanske är det i själva verket existensen och användningen av flera ord och många olika bilder som skapar den trygghet som knyter medarbetare närmare varandra och som gör det lättare för företag att möta sina kunder? Det skulle inte förvåna mig om precis det kommer att bidra till att vi på Moment tar ett kliv närmare vår vision, att göra Sverige snabbare. Men det får vi ju se när vi möts!

Text: Anna Dahlström