TJÄNSTER.

Styrgruppsproffs

Våra styrgruppsproffs ger dig inspiration och utbildning.

Vår styrgruppstjänst omfattar såväl inspiration, utbildning av hur en styrgrupp arbetar samt coachning i form av ett styrgruppsproffs. En eller flera av våra insatser kan vara avgörande för att skapa en effektiv styrgrupp och ett framgångsrikt projekt.

Vår styrgruppstjänst omfattar såväl inspiration, utbildning av hur en styrgrupp arbetar samt coachning i form av ett styrgruppsproffs. En eller flera av våra insatser kan vara avgörande för att skapa en effektiv styrgrupp och ett framgångsrikt projekt.

En väl fungerande styrgrupp är en av de viktigaste förutsättningarna för lyckade projekt. Moment hjälper dig att få ett sammansvetsat och energiskt team med fokus på rätt saker.

Det är styrgruppen som ska förankra projektet i organisationen. Men hur ska jag som styrgruppsmedlem agera? Vad ska jag göra? Vilket är mitt ansvar? Vilken kompetens behöver jag?

Vi på Moment är experter både på projektledning och styrgruppsarbete. Med massor av energi och stor entusiasm skapar vi rätt gruppsammansättning, ett fungerande samarbetsklimat och utvecklar gruppens kommunikation, transparens och integritet. Självklart utgår vi från kundens projektmodell.

Styrgrupp i tre steg

Vi erbjuder styrgruppsutveckling i tre olika steg:

Kaffekoppen

Kaffekoppen är ett uppskattat seminarium som bjuder på inspiration, målande berättelser och aha-upplevelser. Den förlängda versionen av seminariet innehåller också en workshop. Key takeaways från Kaffekoppen:

• Fler skratt i styrgruppen
• Styrgruppsmedlemmarna som projektets ambassadörer
• Mer öppenhet och samarbete
• Maximal energi och arbetsglädje

Den operativa styrgruppen

Utbildningen för dig som deltar i styrgruppsarbete. Det är en dag med fokus på styrgruppens uppgift och ansvar där teori blandas med diskussioner. Det handlar om att identifiera ansvarsområden, hitta rätt fokus, skapa en bra arbetsmiljö och inte minst att ta beslut som leder till framgångsrika projekt.

Under dagen har vi styrgruppen i fokus, som problemlösare, ansvarig för viktiga projektbeslut och inte minst skapare av engagemang och glädje i arbetet.

Styrgruppsproffs

En coachningsinsats som garanterar väl förberedda möten och att tiden både på och mellan mötena används på bästa sätt. Som objektiv styrgruppsledamot ställer Moments konsult de obekväma men viktiga frågorna som behövs för att gruppen ska lägga fokus på rätt områden.

Skicka mail till oss