Kostnadsmedvetenhet som styrgruppskompetens

”Den personen ligger utanför kostnadsramen. Vi tar in någon annan istället.”

Det där är ett exempel på resonemang jag stött på flera gånger. Kostnadsmedvetet resonemang. Eller?

Att hitta rätt kompetens är en av de svåraste utmaningarna som en ledare kämpar med. Som styrgruppsmedlem har du möjlighet att resonera kring kompetens på ett mer effektfullt sätt än i citatet ovan.

Kostnadsmedvetenhet som kostar framgång

Som styrgruppsmedlem ska du väga kompetens och framgång för projektet i samma vågskål. Har du råd att hålla tariffen för konsulter eller anställda nere om det sker på bekostnad av projektets framgång? Om projektets nyttokalkyl står och faller med kostnaden för rätt kompetens så är nog grundförutsättningarna för ditt projekt felaktiga. Kompetens lönar sig alltid!

Väljer du bort kompetens, i synnerhet om du gör det i början av en affär eller upphandling, blir det konsekvenser. Kanske inte just då men garanterat inom sin tid. Kostnaden kan exempelvis visa sig i form av höga advokatkostnader eller ett misslyckat projekt/program. Vilka blir de mänskliga kostnaderna vid juridiska processer eller tråkiga efterspelen av ett misslyckande?

Som styrgruppsmedlem påverkar du ledarens förmåga att leverera ett lyckat projekt. Har du råd att spara in på begreppet lyckat?

Text: Richard Colling

 

Detta inlägg hittar du även på LinkedIn, där du även kan lämna din kommentar.