Återhämtning och prestation

Podcast: Återhämtning och prestation

Semestertider och med dessa en chans till återhämtning. Men hur gör man för att på bästa sätt ladda batterierna? Vi har träffat Thomas Lundmark på Feel It Better.
Live design

En ny hemsida tar form

Välkommen till Moments nya webbplats. Det är en redesignad hemsida som klarat av de första iterationerna i en Live design-resa.

Podcast: Live design och Design thinking

Vi gör ett besök i designvärlden för att tillsammans med creative director Rickard Frank få en introduktion till Live design och Design thinking.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Se och hantera helheten

Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom investeringsområden för att uppnå uppsatta mål.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Genomföra agil transformation agilt

Det låter logiskt att göra den agila tranformationen agilt. Men hur? Anders Eklund och Jesper Orrhult introducerar dig till de viktigaste inslagen för att lyckas.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Komplexitet

Hur hanterar vi komplexitet i samband med en agil transformation? Anders Eklund och Jesper Orrhult djupdyker i ämnet.
vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Förändringsarbete

Del sex i serien om agil transformation handlar om förändringsarbete. Anders Eklund och Jesper Orrhult bjuder på nya klokheter.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Att göra agilt eller att vara agil

En av de största fallgroparna vid en agil transformation är att man gör agilt men glömmer att vara agil. Metoder, processer, verktyg och teknik räcker inte om mindset och kultur saknas.

Podcast: Snabbhet genom riktning

Vodcast: snabbhet genom riktning. Jenny Wikström och Helene Ljungh diskuterar hur man framgångsrikt tar fram en riktning och Malin Ödman Eriksson exemplifierar riktning genom en bra arbetsplats.
Vodcast agil transformation

Vodcast: Agil transformation - Gap i organisationer

Tredje delen i serien om agil transformation handlar om gap i organisationer. Anders Eklund och Jesper Orrhult går igenom olika sorters gap och hur man täpper till dessa.