TJÄNSTER.

Moment som er AI-partner

AI genom inspiration, utbildning, workshop och förändring

Ta er an AI-utmaningarna på rätt sätt. Vi erbjuder lösningar oavsett era förutsättningar. Inspiration och utbildning, workshop som parar ihop utmaningar och möjligheter eller hjälp att komma igång med både teknik och förändring.

Moment har lång erfarenhet av transformationer. Vi jobbar för att få ihop teknik och människor för att skapa affärsfokus och vi ser till att hela organisationen är med redan från start.

Med artificiell intelligens öppnas en värld av möjligheter för att uppnå affärsmål och andra nyttor. AI hjälper dig bland annat med att förbättra produkternas funktionalitet, arbetsområden och prestanda, skapa nya produkter, fatta bättre beslut och optimera den interna affärsverksamheten.

Svenska företag och organisationer är i regel mindre framgångsrika på att utnyttja de möjligheter som ges med artificiell intelligens. De flesta känner till den tekniska utmaning det innebär men krokar arm med första bästa IT-partner istället för den som säkrar affären. Men de flesta är omedvetna om den förändring som behöver ske parallellt.

Beroende på hur långt ni kommit i er AI-resa erbjuder vi olika insatser.

AI med Moment som er partner

AI genom inspiration och utbildning

Är AI-kunskapen begränsad passar det med inspiration och utbildning för en ökad förståelse. Vår insats anpassas efter era behov, allt från en timmes inspirationsföreläsning till heldagsutbildning riktad till ledningen eller hela organisationen

AI som workshop

På denna workshop med ledningen matchar vi ihop era utmaningar med de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder. På så sätt får ni ökade insikter och en prioriterad lista med möjliga Proof of Values.

AI – teknik och förändring

Behöver ni komma igång på riktigt är våra utgångsvärden för att lyckas:

– Tänk stort
– Börja litet
– Skala snabbt

För att lyckas finns det två parallella utmaningar att klara av. Den ena, den tekniska, är självklar. Här ser Moment till att ni sätter en strategi utifrån era behov och förutsättningar.

Den andra utmaningen är egentligen lika självklar men glöms ofta bort. För att uppnå affärsmål och andra nyttor måste du även lyckas med förändringsresan. På Moment har vi mångårig erfarenhet av att inte bara föreslå kraftfull förändring, nya beteenden och ändrade kulturer – vi även ser till att det händer och att du får med dig både organisation och eftersträvade effekter.

Inom AI-området har vi samarbetspartners som kring rådgivning på internationell nivå, arrangemang av studieresor till USA, seniorkonsulter och Data Scientists som levererar nyttor med artificiell intelligens på riktigt.

Vi faciliterar din AI-utmaning!

Kontakta

Zoran Stojcevski
0733-574 578
zoran.stojcevski@moment.se

Skicka mail till oss