Mod är avgörande för alla ledare och grundläggande för en konsult som på allvar vill skapa värde för sin kund. På Moment är vi konsultande ledare som skapar snabba organisationer i förändring och mod är vår ryggrad.

Mod behövs i många sammanhang: Vi vågar ta oss an en svår utmaning och leda under osäkerhet och risk. Vi visar integritet och står både för våra ja och våra nej. Vi pratar med alla i organisationen oavsett deras roll. Vi vågar delegera och låta andra växa och frågar själva efter hjälp för att bli starkare tillsammans. Det handlar också om att bry sig om sina kollegor – och när en momentare ser någon som behandlas illa eller mår dåligt blundar vi inte.

Mod kan vara synligt och iögonfallande som när en av Moments projektledare satte upp sin styrgrupp på risklistan. Det kan även visas i det tysta när man på morgonen bestämmer sig för att möta den omöjliga kollegan i ett samtal på tu man hand och försöka bygga förtroende och positiv energi tillsammans.

Läs mer om våra värderingar.

Har du modet att skapa arbetsglädje och leveransfokus?