BLOGG.

Spelar det någon roll vem som säger något?

Föredragen sändare i förändringsledning

Svaret på en fråga varierar beroende på vem som ställer frågan. Marcus Eck reflekterar kring kommunikation i ledarskap och föredragen sändare.