Människor och möten

före modeller och metoder

Modeller och metoder är viktiga verktyg för att effektivt ta sig framåt. Men de har ett begränsat värde om man inte ser till människan först.

Vi fokuserar på individen och på mötet mellan människor för att ge samarbetet ett energitillskott och för att skapa snabbhet genom enkelhet.

Våra tre koncept finns dels som seminarium på en timme, dels som ett pass på tre timmar inklusive övningar.