BLOGG.

Richard Svahn hittar guldkorn i Moments nätverk för PMO-chefer

Richard Svahn är med i Moments nätverk för PMO-chefer

Att hamna i FRA:s nät låter som en smått obekväm sits men att nätverka med deras projektkontorschef är en behaglig upplevelse. Vi har intervjuat Richard Svahn, som ingår i Moments nätverk för PMO-chefer.

Moments nätverk för PMO-chefer består av ett 20-tal medlemmar som fyra gånger per år träffas för att dela erfarenheter, diskutera utmaningar och växa i sina projektkontorsroller. En av dessa är FRA:s Richard Svahn.

Richard är civilingenjör från Mälardalens högskola som började sin professionella bana med projekt- och produktansvar inom ljud och bild. FRA, Försvarets radioanstalt, har varit Richards uppdragsgivare sedan 2012.

– Jag började som projektledare på avdelningen för teknik. 2015 stod vi inför en omorganisation som resulterade i att FRA startade en enhet vid namn projektledning och verksamhetsutveckling där jag blev chef.

– Rollen innebär bland annat att jag behöver skapa en tydlighet runt vår leverans och därför behöver förstå situationer snabbt för att kunna coacha och arbetsleda. Det är också stort fokus på rekrytering, som är en komplicerad process i den här miljön.

Öppet klimat i stängd miljö

FRA verkar i ett landskap som präglas av sekretess och stängd miljö. Inte konstigt när myndighetens uppdrag är att värna om landets säkerhet. Att få till en intervju med Richard på sin arbetsplats kräver sina förberedelser. Men det är en organisation med ett öppet klimat och väl där blir man varmt välkomnad. Sympatiske Richard adderar ytterligare en dimension av öppenhet. Ur det perspektivet skiljer sig inte FRA från andra organisationer.

– Jag tror vi har samma utmaningar som i de flesta organisationer. Vi är omgärdade av en rad lagar, förordningar, föreskrifter och regler att förhålla oss till, på liknande sätt som företag omfattas av olika regulatoriska krav. Komplexiteten och kraven ökar, samtidigt som utvecklingen går snabbare. Detta ställer tuffa krav på framförallt våra projektledare i ambitionen att leda projekten mot snabbaste möjliga leverans.

”Jag får inspiration och ny kunskap och dessutom ett utökat nätverk. Det innebär nya guldkorn till mitt personliga pussel i att skapa värde och lösa uppgifter som chef inom projektledning.”

– Samtidigt ska motstånd mot förändring hanteras, det gamla ska tas om hand, organisatoriska förutsättningar skapas, projekt som konkurrerar om samma resurser krockar, kommunikation som inte alltid fungerar, kravförändring sent i projekten, teknik som förändras och att faktiskt prioritera det som i slutändan skapar mest värde för organisationen Med detta sagt vill jag ändå påstå att vi lyckas rätt bra!

Guldkorn i Moments nätverk för PMO-chefer

Ett sätt att växa i rollen som PMO-chef är att kliva in i Moments nätverk. Richard är med sedan 2016 och nöjd med vad han fått med sig.

– Jag får inspiration och ny kunskap och dessutom ett utökat nätverk. Det innebär nya guldkorn till mitt personliga pussel i att skapa värde och lösa uppgifter som chef inom projektledning.

– Våra roller skiljer sig beroende på var i organisationen man är placerad, en del har personal andra har inte det. Men vi har också samma frågor och utmaningar. Det är även kul när jag kan dela med mig av något som någon annan kan ha glädje och nytta av.

– Dessutom blir det bra diskussioner. På senaste träffen stod agilitet på agendan och det är något vi tittar på ur vår kontext. Några av våra projekt kan komma att utvecklas mot exempelvis DevOps.

Olika medlemmar i nätverket agerar värd för träffarna men med fokus på utbyte snarare än en guidad visning, förpackat av facilitatorerna Anders Eklund och Karin von Knorring.

– Det bjuds på en blandning av föreläsningar från externa parter och Moments egna konsulter. Anders och Karin är fantastiska med sin kunskap och erfarenhet och är även sympatiska personer. Dessutom gillar jag erbjudandet om events som exempelvis PMO Global Alliances årliga konferens.

– Träffarna är bra men vi behöver se om vi kan bli mer aktiva mellan dessa. Det är en leverabel som ger engagemang.

Efter en trevlig pratstund med den sympatiske FRA-ambassadören Richard Svahn checkar vi ut från radioanstaltens domäner, lämnar tillbaka namnbrickan och blir på nytt ett med mobiltelefonen som inte fick följa med in på området. Det är med känslan av en framåtsträvande organisation i speciell miljö. Lite som en svensk James Bond-upplevelse.

Intervjuad av: Tommy Bäckman och Filippa Funck