BLOGG.

Genomförande av strategi vs operationell effektivitet

Strategi och förändringsledning

"Att besluta om en strategi är en sak, att genomföra den är en annan. Det är i genomförandet som den stora arbetsinsatsen ligger." Marcus Eck skriver om genomförande av strategi vs operationell effektivitet.