Anders Eklund – mod, inspiration, balans och skicklighet

Är det någon som verkligen personifierar Moments värderingar – mod, inspiration, balans och skicklighet – är det Anders Eklund. Träffa geologen som via pilotuppdrag landade som en av Moments mest erfarna konsulter.

Vid en första anblick framträder inte Anders som en konsult att upprätthålla Moments vision ”Vi gör Sverige snabbare”. Det är inte en person som låter sig stressas, som rusar fram eller ens riskerar vricka tungan när han öppnar munnen. Men snabbhet i detta fall handlar ju inte om att skynda, det handlar om att göra rätt saker och att bäst hantera egenskaper som mod, inspiration, balans och skicklighet för att åstadkomma resultat. Och det är fyra egenskaper som kommer fram när man porträtterar Anders Eklund.

Vi börjar den eklundska resan någonstans långt upp i landet, längs en norrländsk landsväg.

– Jag är universitetsutbildad geolog så min yrkeskarriär började med prospektering i norra Sverige. Jag karterade geologiska företeelser längs skogsvägar och ute i terrängen . Dessutom har jag flygutbildning och har jobbat deltid som pilot.

Vägen in i projektvärlden

Resan från den stilla landsvägen till Moments lite mer pulserande verksamhet känns inte helt självklar.

– Som geolog jobbade jag med projektledning och som programchef, så visst finns det en koppling. Dessutom blev det en del arbete med databaser vilket ger en naturlig övergång till rollen som konsult hos ett IT-företag i mitten av 90-talet. Där blev det portföljstyrning, projektledning och även en roll som kravanalytiker (har jag förstått i efterhand, titeln fanns inte på den tiden).
Karriären fortsatte med tolv år på Wenell i roller som utbildare och rådgivare med fokus på portföljstyrning och utveckling av projektverksamheter. Därefter lockade rollen som operativ projektledare igen och Anders sökte sig till Frontit. Sedan 2015 är han en del av Moment och rollen som konsult är som gjord för Anders.

– Jag är nyfiken av mig och säger sällan nej. Som konsult måste man förnya sig, ständigt lära sig nya saker i nya uppdrag med nya miljöer och andra förutsättningar. Det är lite som att gå i skolan och få betalt för det.

Ett exempel på vad nyfikenheten kan få för konsekvenser är när Anders fick upp ögonen för scaled agile. Den nyfikenheten omsattes i en utbildning som resulterade i att de flesta av Moments konsulter nu är SAFe-certifierade.

Agilt vs vattenfall

Det för oss osökt in på förhållandet och motsättningen mellan agilt och vattenfall.

– Det finns inte ett recept för alla. Jag ser inte annat framför mig än att vi alltid kommer ha både och. Hellre än att ta ställning för eller emot det ena eller andra bör man ha en skala där man väljer arbetsform efter förutsättningarna. Den agila rörelsen har betytt mycket positivt för förändrings- och utvecklingsarbeten men behovet av vattenfallsprojekt kvarstår. Bygger du ett värmekraftverk kan det bli väldigt svårt och kostsamt med ett agilt genomförande medan DevOps är ganska självklart för utveckling av kundnära applikationer.

– Inom portföljstyrning är tillämpning av lean och agilt en nödvändighet om man vill maximera värdet av portföljen och uppnå flexibilitet. Och visst är det bättre att flödesoptimera än att resursoptimera eftersom tidigt realiserad nytta är mer värdefull än maximal beläggning av t ex utvecklare. Resursoptimeringen leder dessutom nästan regelmässigt till att vi tvingar in projektteam i aktivitetsväxling vilket sänker produktiviteten.

Anders Eklund

Beteendet viktigt i ledarskap

Ett annat (ständigt) aktuellt ämne som står Anders Eklund nära är ledarskap. På frågan om vilka egenskaper som är viktigast för ett lyckat ledarskap lägger han fokus på förhållandet till gruppen.

– Det handlar om beteenden. Visst hjälper det att vara karismatisk och entusiasmerande, att kunna engagera och motivera, men jag tycker att det är minst lika viktigt att bete sig så att man inte demotiverar. Tar vi en projektgrupp som exempel kan man anta att de som söker sig dit redan är motiverade och inställda på att göra sitt bästa. Då får man som projektledare inte bete sig så att konsekvensen istället blir att man demotiverar gruppen. Alla vill göra sitt bästa, med fel ledarbeteende avtar den viljan.

– Den vanligaste fallgropen i ledarskapet är att man inte är tillräckligt lyhörd och därför missar att situationsanpassa sitt ledarskap. Man måste även våga lita på folk, ge dem frihet och att delegera uppgifter. Dessutom bör man lägga tid på att följa upp och ge feedback och inte minst be om feedback från dem man arbetar med.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag är mest coachande och lyssnande. Det stämmer bra överens med min person och det är en annan aspekt i ledarskapet, att hitta ett beteende som stämmer med vem man är.

Nyligen skrev Anders en recension av boken Management 3.0 av Jurgen Appelo men kan också generalisera sitt boktips kring ledarskap.

– Läs all litteratur, även skönlitteratur, som lär dig förstå andra människor. Apropå ledarskap så känner vi väl alla igen dåligt ledarskap när vi blir utsatta för det, men en ganska bra roman om dåligt ledarskap och dess konsekvenser är klassikern Myteriet på Caine av Herman Wouk. Ytterligare en läsvärd bok, på temat förstå andra människor, är Riding the Waves of Culture av Trompenaars och Hampden-Turner.

Mångsidig Momentkonsult

Som Momentkonsult har Anders mestadels rådgivande uppdrag med utveckling och implementering av koncept och processer för portföljstyrning men även som ansvarig för programkontor och som operativ i projektledarrollen och olika projektkontorsroller.

– Dessutom har jag gjort många granskningar av projekt och projektverksamheter där det gått snett. Då handlar det om att analysera nuläget, de gap som finns och hjälpa kunden att hitta vägen framåt.

Bevis på uppskattning kan man få på olika sätt. Anders har några kunder där insatserna varit återkommande i perioder under många års tid. Förnyat förtroende gång på gång är väl ett bevis bättre än kanske något annat.

Tillsammans med kollegan Karin von Knorring leder Anders är ett nätverk för projektkontorschefer.

– Det är en väldigt lärorik roll. Syftet är att ge kvalificerade projektkontorschefer en arena att mötas på och ta del av varandras erfarenheter.

Mångsidig även privat

Det är inte bara i konsultrollen som agendan fylls med en rad olika utmaningar. Även i det privata är det en rik flora av aktiviteter som förgyller tillvaron.

– Mitt privata jag påminner en hel del om mitt professionella jag eftersom jag gör mycket. Jag gillar litteratur, konst, jakt, byggnadsvård (renoverar gamla hus) och utförsåkning. Andra intressen är historia, samhällsutveckling och fotografering. Det senare är något jag gör hellre än bra. Jag har alltid tyckt om att ta naturbilder men insett att de över tid inte säger lika mycket som bilder på människor. Därför har jag tvingat mig själv att ta fler bilder på människor.

Privat eller som konsult, Anders Eklund utstrålar mod, inspiration, balans och skicklighet.

 

Mer om Anders Eklund

Anders på LindkedIn

Mer om våra medarbetare

Här hittar du alla medarbetarporträtt