Vems uppdrag har du?

Som projektledarkonsult kommer man ibland i den situationen att man har en kund som betalar ens fakturor, och en styrgrupp som beställer det projekt man leder. Kunden ingår oftast i styrgruppen, men kanske inte, och utgör i normalfallet i alla fall inte hela styrgruppen. Hur gör man om det uppstår en intressekonflikt? Vems uppdrag har du som inhyrd projektledarkonsult, din kunds eller din styrgrupps?