Tips till chefer för juniora projektledare

Av: Berit Joa

Vill du göra dina juniora projektledare till framtidens skickligaste ledare? Här kommer mina bästa tips!

1. Satsa på rätt person
Utnyttja och ta tillvara på drivkraften och nyfikenheten hos en junior eller nyexaminerad projektledare. De kan bidra med nytänkande och kreativitet även om de saknar längre erfarenhet. Det viktigaste är attityden och viljan att utvecklas inom projektledarrollen.

2. Följ upp ofta
Den juniora projektledaren behöver tät uppföljning och återkoppling, både kring sin roll och sitt uppdrag. Allt från konkreta tips i projektvardagen och feedback från uppdraget till uppföljning av de personliga kompetensutvecklingsmålen. Coacha och värna om en lärande kultur där ett misstag ses som en möjlighet att bli bättre

3. Erbjud en karriärstrappa för projektledare
Gör den juniora rollen till en attraktiv introduktion till projektledarkarriären. Om karriärtrappan saknas eller är otydlig så riskerar organisationen att skickliga projektledare försvinner till linjechefsroller så småningom. De som däremot lyckas tydliggöra karriärmöjligheterna inom projektledning får ofta behålla sina bästa projektledare. Projektledning är ledarskapets sprintgren och de allra viktigaste projekten behöver drivas av era allra bästa ledare. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i din organisation idag?

4. Investera i en mentor
Att ha en egen mentor eller coach är värdefullt både för juniora och seniora projektledare. Många företag ser det som en viktig investering i sina ledare och ett sätt att bli en attraktiv arbetsgivare för projektledare. En erfaren mentor ger projektledaren konkreta råd och löpande vägledning. Han eller hon agerar värdefullt bollplank inför viktiga beslut och utmaningar. Genom att ta del av den erfarna mentorns erfarenhet ökar projektledarens chanser att lyckas i sitt uppdrag.

Jag har även delat med mig av mina 5 bästa tips till juniora projektledare. Tipsen hittar du här.