• Mimie da Piédade

Mimie da Piédade

Mimie lägger stor vikt vid att skapa engagemang inom projektteamet i samband med att ställa klara och tydliga mål och delmål inom projektet. Hon anser att struktur är A och O och att det krävs att projektägaren och styrgruppen är engagerade för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.  Hon fokuserar i hög grad på att skapa en öppen kommunikation och positiv stämning inom projektgruppen.  Hennes arbetssätt genomsyras av engagemang, struktur och uppmuntran.

Mimie trivs i projektmiljöer och är noga med att leverera enligt kundens förväntningar. Hon är drivande och tydlig med vad som krävs för att nå dit vilket innebär att hon är tydlig och transparent i sin kommunikation.

Mimie fokuserar alltid på användarens perspektiv och anser att förändringsprojekt är lyckat om användarna ser nyttan av verktyget/systemet/applikationen. Hon har främst erfarenhet av IT i form av IT-säkerhet och molnlösningar.