Marina är en engagerad och målinriktad managementkonsult med en stark vilja att driva förändring. Med sitt strategiska tänkande kombinerat med en handlingskraftig attityd leder hon projekt effektivt framåt. Marinas lugna och analytiska tillvägagångssätt skapar snabbt förtroende hos sina kunder.