• Isac Ekberg

Isac Ekberg

Isac Ekberg är en dedikerad, stabil och kommunikativ konsult med erfarenheter ur flera branscher och i olika roller. Trivs både i komplexa IT-/förändringsprojekt präglade av teamkänsla och med rörliga mål, såväl som i mer fokuserade verksamhetskartläggningar och analyser. Drivkraften hämtas från en stark resultatorientering och vilja att förenkla.

Isac angriper sina uppgifter engagerat och med energi. Med fingertoppskänsla går han rätt i både sitt ledarskap och sin kommunikation, och med ett stort lösningsfokus uppstår starka resultat.

Efter att ha valts ut bland tusentals sökande har Isac genomgått ett treårigt utvecklingsprogram hos ett större konsultbolag. Erfarenheter från detta program innefattar uppdrag med roller inom projektledning, verksamhetsanalys, förändringsledning samt affärsutveckling.

Isac har även deltagit i projekt där han drivit processkartläggning och tillhörande dokumentering samt utvecklat arbetssätt i samband med offshoreprojekt. Inom sina projekt har Isac jobbat mot flera branscher och nivåer i företag, från ledning, styrgrupper och ägare till operativ och taktisk nivå hos kunder.

Erfarenheter som gett Isac kompetens inom bland annat: Ledarskap, förändringsledning/change, strategiexekvering, ITIL, SAFe, Retail, processmodellering/kartläggning, IT-projekt, GDPR, Masterdata (MDM), applikationsutveckling, business analysis, cloud, test och krav.

Isac besitter ett genuint intresse för både teknik och affärsverksamhet. Av sina kollegor beskrivs han som pedagogisk, stabil samt en uppskattad teammedlem.

Mer om Isac