Amanda Bäcktorp

  • Amanda Bäcktorp

Amanda är en kommunikativ ledare med ett stort intresse av att verka i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Hon har väl dokumenterad erfarenhet av projekt- och förvaltningsledning enligt såväl agila som traditionella projektmetoder, inom både privat och offentlig sektor.

Det som karaktäriserar Amandas ledarskap är handlingskraft, samt en förmåga att bygga förtroende och därigenom starka relationer inom teamet.