BLOGG.

Team, coachning och agil transformation

Teamcoaching handlar om att stötta teamets relationer och prestationer

"There is no I in team" sa Michael Jordan. Jag råkar älska basket och citatet är så talande. I ett team finns inte jag, där är jag en del av teamet.

”There is no I in team” sa Michael Jordan. Jag råkar älska basket och citatet är så talande. I ett team finns inte jag, där är jag en del av teamet. Med andra ord så definieras du genom teamets syfte och mål samt hur de andra teammedlemmarna ser på dig. Detta synsätt är naturligt inom idrotten men ovanligt i ledningsgrupper. Ett team har ett tydligt gemensamt mål, är beroende av varandras kompetenser för att lyckas och gör retros, dvs träffas regelbundet för att utvärdera och utveckla sitt samarbete.

Coaching definieras av ICF (International Coach Federation) som ”en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential”. Här är min erfarenhet att det är viktigt att vi ser på coaching som ett partnerskap, utan sann ödmjukhet och vilja att lyssna och lära (där både coach och klient lär tillsammans) blir coachingen inte så magisk som den kan bli. Det är stor skillnad på coaching och rådgivning, rådgivning är expertkonsulting, coaching är i första hand att medvetandegöra, att skapa självledarskap och ansvarstagande.

”När vi coachar ett team arbetar vi med ansvarstagandet inom teamet”

Lägger vi ihop team och coaching så blir det ju teamcoaching. Teamcoaching handlar om att stötta teamets relationer och prestationer med fokus på utveckling och lärande. Det kan innefatta enskild coaching och tar sikte på att skapa ett långsiktigt hållbart och högpresterande team. När vi coachar ett team arbetar vi med ansvarstagandet inom teamet, att växa ansvarstagandet inom verksamhetens syfte samt att skapa en tydlig gemensam och förankrad målbild. Teamet får hjälp att sätta ord på det de själva inte klarar eller ännu inte upptäckt. Och vi stödjer teamet att skapa nya kraftfulla sätt att agera. Självklart fortsätter och förstärker vi det som redan fungerar.

Agil transformation då? Vad finns kvar att säga, känner att området är så uttjatat men fortfarande finns det så mycket att förbättra. En lärdom är att inte prata om kulturförändring, lev kulturförändringen! En annan lärdom är att ledningen och VD behöver öppna upp för coaching och ärligt och intresserat vilja leda på ett nytt sätt, även styrelsen behöver vara med på resan och vilja skapa lärande. Lite Kobe Bryant (rip) sa: ”If you are afraid to fail, then you probably are going to fail”

Text: Per Neding