Skriv upp din styrgrupp på risklistan!

Är din styrgrupp tillräckligt engagerad? Blir du kontaktad av de flesta styrgruppsdeltagarna efter du skickat ut en statusrapport så de kan ställa kompletterande frågor och komma väl förberedda till styrgruppsmötet? Eller är det tvärtom så att de kanske kommer till styrgruppsmötet utan att ens ha läst din rapport?

För några år sedan skrev jag upp min egen styrgrupp på risklistan vilket väckte stor förvåning, men jag konstaterade att min styrgrupp visade för lågt engagemang för projektet vilket äventyrade resultatet, såväl under själva projektgenomförandet som effekthemtagningen efteråt. Åtgärden ledde även till en del skratt – och framförallt till att vi tog en ordentlig diskussion om vilka förväntningar vi hade på styrgruppens deltagare.

Kanske något att pröva i ditt projekt också?