TJÄNSTER.

Interimschef

Interimschefer som utvecklar både ledningsgrupp och organisation.

Med Moments interimschef lyfter du ledarskapet såväl operativt, taktiskt som strategiskt och utvecklar verksamheten. Vi förstärker både företagsledningen och organisationen i övrigt med ledare som lämnar avtryck.

Företagets effektivitet och framgång hänger starkt ihop med ledarnas förmåga att föra organisationen framåt genom att engagera, motivera och vägleda. Våra interimschefer arbetar på alla nivåer och utvecklar både ledningsgruppen och organisationen för att öka kundvärdet. Vi gör din organisation snabbare genom ett ledarskap präglat av mod, passion och enkelhet.

Våra ledare lämnar avtryck genom förmågan att driva igenom bestående förändringar och med ett coachande ledarskap som utvecklar medarbetare och skapar morgondagens ledare.

Tillfällen att ta in en interimschef

Förstärka utvecklingskraften. Många av dagens företag saknar tillräcklig kraft för att förändra och utveckla sin verksamhet. Våra seniora interimschefer förstärker både genom generalistkompetens som ledare och även genom funktionell expertis. De coachar era yngre medarbetare att växa i sitt ledarskap för att kunna ta sig an en chefsroll.

Förstärkt förändringsledning. I perioder av intensivt eller mer omfattande förändringsarbete kan en interimschef antingen stötta eller driva arbetet för att förändringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt så den förväntade effekten av förändringen realiseras.

Vakans. En frånträdande ledare lämnar ofta sin roll relativt omgående och då kan en interimschef snabbt finnas på plats för att täcka upp och hålla farten, stötta i att förändra eller förstärka arbetssätt samt rekrytera permanent till rollen.

interimschef

Kontakta

Zoran Stojcevski
0733-574 578
zoran.stojcevski@moment.se

Intresserad?

Click here to add your own text